top of page

Privacy policy A breath of Venus

Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de ik-vorm. Waar ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf A breath of Venus bedoeld. 

 

Ik doe er alles aan om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te behouden. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking hou ik mij  aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe ik jouw gegevens verzamel en gebruik, in overeenstemming met de AVG. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de website https://www.abreathofvenus.com en gerelateerde websites en Diensten.

In deze verklaring leg ik uit hoe ik omga met de persoonsgegevens van bezoekers en mijn klanten. Ik geef aan welke gegevens ik verzamel en voor welk doel ik ze gebruik. Lees deze privacyverklaring goed door. Dan weet je wat er met je gegevens gebeurt. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met me op abreathofvenus@gmail.com.

 

Doeleinden en gegevens

Wat verzamel ik, wat gebruik ik en voor welk doel?

- Voor- en achternaam.

- Adresgegevens.

- Telefoonnummer.

- E-mailadres.

- IP-adres.

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken.

- Gegevens over je activiteiten op mijn  website.

- Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).

- Internetbrowser en apparaat type.

- Bankrekeningnummer.

 

Gronden voor de verwerking

Ik verwerk je persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

- Het afhandelen van je betaling.

- Verzenden van mijn  nieuwsbrief. Als je je hiervoor hebt aangemeld en je naam en e-mailadres hebt gegeven, dan ontvang je zo nu en dan nieuwtjes en aanbiedingen. Als je deze berichten niet meer wilt ontvangen, dan kun je je gemakkelijk afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief.

- Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

- Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.

- Ik analyseer je gedrag op mijn  website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren. Als jouw browser jouw IP-adres, gebruikersnaam, tijdstip van opvraging meestuurt, dan gebruik ik die voor de statistieken van mijn website en om de werking van mijn website gebruikersvriendelijker te maken. Ik kan dan zien hoe vaak en wanneer mijn site bezocht wordt, maar niet door wie. Die gegevens worden zoveel mogelijk anoniem gemaakt.

- Jouw e-mailadres, je vestigingsadres en/of naam gebruik ik om facturen te sturen en voor mijn boekhouding. Ook gebruik ik deze gegevens om eventuele klachten en/of geschillen met je te behandelen.

 

Bewaren van persoonsgegevens

Ik bewaar je persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaar ik persoonsgegevens van websitebezoekers voor 2 maanden.

 

Websites en diensten van derden

Ik zal jouw informatie niet delen met anderen zonder je toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jij, of jouw organisatie, met mij  heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat ik jouw gegevens moet delen in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. In geen geval verkoop ik je gegevens aan derden, zoals andere bedrijven. Wanneer je klant bent van mij, heeft mijn boekhouder inzicht in jouw persoonsgegevens zodat in opdracht van mij taken uitgevoerd kunnen worden om jou zo goed mogelijk te helpen. 

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die worden bezocht via links. Ik kan niet garanderen dat deze derden je persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Ik adviseer je in dat geval om de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.

 

Inzage en aanpassen

Als je wilt, kun je altijd inzage krijgen in je persoonlijke gegevens en je mag ze ook altijd laten aanpassen of verwijderen. Stuur dan een mail naar abreathofvenus@gmail.com

 

Beveiliging 

Ik zorg ervoor dat je persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd en heeft daarvoor onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

- Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor.

- Encryptie van data.

- Pseudonimiseren van data.

- Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel.

- Overdrachten alleen over SSL.

- Purpose-bound toegangsbeperkingen.

- Controle van erkende autorisaties.

 

Analytics

Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Wix Analytics en Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kan ik zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.

 

Cookies

Abreathofvenus.com maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein (tekst)bestand dat een website op de harde schijf van je computer zet, op het moment dat je mijn site bezoekt. Ik plaats bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruik ik analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan je IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van mijn  webserver als je  van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om mijn Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. Ik gebruik je IP-adres niet om je online gedrag te volgen of te registeren. Meestal ben ik niet  in staat om je IP-adres te koppelen aan je  naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer je mij dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Doorgifte van persoonsgegevens

Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze privacy policy kan ik je gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zal ik de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorg ik  ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kan ik je gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.

 

Wijzigen Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan ik wijzigen. Ik adviseer je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of deze verklaring is gewijzigd. Als ik iets wijzig, dan vermeld ik dat op mijn website en/of hoor je dit rechtstreeks van me door een bericht per e-mail.

 

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op:  3 januari 2024.

bottom of page